CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1.Mục đích và phạm vi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

– Liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website https://www.thanglongbeauty.vn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

– Để tạo và duy trình tài khoản của khách hàng trên website các chương trình tri ân khách hàng thân thiết.

Trong quá trình giao dịch thanh toán qua website thanglongbeauty.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản lý thanglongbeauty.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và thanglongbeauty.vn

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch của khách hàng với Thăng Long Beauty.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

– Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Quý Khách Hàng. VD: các chương trình khuyến mãi có sự hợp tác, tài trợ với các đối tác của Công ty và cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị vận chuyển.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

– Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của thanglongbeauty.vn.

4. Cá nhân hoặc tổ chức được tiếp cận với thông tin khách hàng

– Ban quản lý thanglongbeauty.vn và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với người tiêu dùng.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản đã được cấp trên thanglongbeauty.vn.

7. Xóa tài khoản đặt hàng tại thanglongbeauty

Quý khách muốn xóa tài khoản đặt hàng tại thanglongbeauty.vn vui lòng liên hệ chúng tôi theo website.

Lưu ý:
– Người dùng phải hoàn thành tất cả đơn hàng trước khi yêu cầu xóa tài khoản.
– Tài khoản sau khi xóa sẽ không thể khôi phục, Quý khách không thể đăng nhập lại vào tài khoản đã xóa thành công.
– Quý khách sẽ mất toàn bộ số điểm đang có trong tài khoản. 
– Số điện thoại và email liên kết với tài khoản đã xóa sẽ không thể dùng để đăng ký tài khoản mới hoặc liên kết tài khoản khác.